Tehlikeli Atıkların Bertarafı
Tehlikeli Atıkların Bertarafı
Sanayileşmenin artması GSMH'ye olumlu katkı sağlarken, üretim esnasında ortaya çıkan atıklar ve özellikle ağır metaller insanların yaşam kalitesi ve süresini düşürmektedir. Üretim esnasında ve sonrasında ortaya çıkan tehlikeli atıklar veya ürünlerin kullanım sonrasında bilinçsizce doğaya terk edilmeleri, sürdürülebilir olmayan bir gelişmenin etkisinin sonucu olarak doğa tahribatına yol açmaktadır.
   20.03.2019

TEHLİKELİ ATIKLARIN ZARARLARI

Sanayileşmenin artması GSMH'ye olumlu katkı sağlarken, üretim esnasında ortaya çıkan atıklar ve özellikle ağır metaller insanların yaşam kalitesi ve süresini düşürmektedir. Üretim esnasında ve sonrasında ortaya çıkan tehlikeli atıklar veya ürünlerin kullanım sonrasında bilinçsizce doğaya terk edilmeleri, sürdürülebilir olmayan bir gelişmenin etkisinin sonucu olarak doğa tahribatına yol açmaktadır.

Sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde hava, su ve toprakta kabul edilebilir sınırların üzerinde ölçülen ağır metallar canlılığı tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra bilinçsizce kullanılan tarım ilaçlarını da göz ardı etmemek gerekir. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Atık Yönetim Yönetmeliği" ni buradan okuyabilirsiniz.

 

TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ

Tehlikeli atıkların yaklaşık %90’ı sanayi üretimi esnasında oluşmaktadır. Her geçen yıl, tehlikeli atıkların çevreye verdiği zararlar artmaktadır. Bu durum da etkin bir atık yönetimi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Tehlikeli atık yönetimi, atıkların kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve kontrolü olarak tanımlamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ni buradan okuyabilirsiniz.

Tehlikeli atığın üretilmesinden bertarafına kadar her aşamada çevreyi ve insan sağlığını tehlikeye atmayacak metodların uygulanması çok önemlidir. Bu tür atıkların bertaraf edilme süreçleri katı atıklara göre daha zor ve maliyetli olduğundan, tehlikeli atıkların kaynağında minimize edilmesi büyük önem kazanmaktadır.

 

TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI

Atıkların resmi imha sürecinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi ve geri kazandırılabilmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" oluşturulmuştur, buradan okuyabilirsiniz. Tehlikeli atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği" kapsamında "Tehlikeli Atık Bertarafı" için lisanslanmış firmalar tarafından imha edilebilmektedir.scrap.com.tr  © Tüm Hakları Saklıdır.
0850 346 72 72