İmha Sürecinizde Fazla Kdv Ödemeyin!
İmha Sürecinizde Fazla Kdv Ödemeyin!
İmha Süreçlerinizde Fazla Kdv Ödediğinizi Biliyor Muydunuz?
   09.12.2023

Bildiğiniz üzere “KDV Genel Uygulama Tebliği 2.4.Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV’nin İndirimi” bölümünde mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak “stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanunun 30/C maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.” denilmiştir.

Tebliğinin ilgili bölümün devamında ise “zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.” denilmiştir.

Makalemizde, 7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’da yapılan değişikliğe istinaden, %8 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranının %10’a, %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranının %20’ye yükseltilmesine bağlı olarak imha süreçlerinde oluşabilecek yüksek KDV’nin doğru hesaplanması ele alınacaktır.

KDV oranları değiştiği için şirketler satışını yapmış oldukları mal ve hizmetlerin KDV oranlarını Cumhurbaşkanı Kararı’na bağlı olarak kullandıkları muhasebe programı üzerinden yeniden tanımladılar. 10 Temmuz 2023 sonrası karşılaşmış olduğumuz imha süreçlerinde imha listelerindeki ürünlerin KDV oranı olarak, 10 Temmuz 2023 sonrası uygulamaya konulan güncel KDV oranı olan %10 ve %20 oranlarının dikkate alındığı tespit ettik. Tabii ki sistemsel olarak ilgili ürünün satışında KDV oranı değiştirildiğinden, imha için ürün listesi oluşturulduğunda satışındaki KDV oranını dikkate alınarak maliyet bedeli güncel KDV oranından hesaplanmadığından, yüklenilen KDV tutarı %2 daha fazla hesaplanmış oluyor.

Bahsettiğimiz durumun bir örnek olay üzerinden açıklandığında daha anlaşılır olacağını düşünmekteyiz.

Örneğin A Şirketi 30 Eylül 2023 tarihinde miadı geçen ve kalite gereği imhasına karar verdiği 20.000.000,00 TL tutarında ürün listesini oluşturmuştur. Bu oluşturulan listede imha edilecek ürünlerin tamamının 10 Temmuz 2023 öncesi stoğa alındığını varsayalım.

Açıklama Tutar
İmha edilecek ürün maliyet tutarı 20.000.000,00
10 Temmuz 2023 Öncesi KDV Oranı %18  3.600.000,00
10 Temmuz 2023 Sonrası KDV Oranı %20  4.000.000,00
Ödenecek KDV Farkı     400.000,00

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi imha edilecek ürün maliyet tutarından yüklenilen KDV tutarını bulmak için KDV oran değişikliği öncesi ve sonrasına göre hesaplandığında 400.000,00 TL Katma Değer Vergisini fazladan ödemiş olacaktır.

İmha danışmanlığını yaptığımız şirketlere verdiğimiz hizmet ile müşterilerimizin sadece 10 Temmuz 2023 sonrası için yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na bağlı olarak toplamda 5.000.000,00 TL daha az KDV ödemelerini sağladık. Bunun dışındaki verdiğimiz hizmetlerle birlikte şirketlere bu tutarın on katından daha fazla maliyet avantajı sağlamış durumdayız.

Ürünlerin imhasını yapan şirketlerin fazla KDV ödememesi için çözüm önerimiz:

İmha için ürün listesi oluştururken imha edilecek ürünün stoğa giriş tarihini de listeleyerek 10 Temmuz 2023 öncesi alınan ürünlerin eski KDV oranı üzerinden yüklenilen KDV’yi hesaplamaları ve 10 Temmuz 2023 sonrası stoğa alınan ürünlerin güncel KDV oranı üzerinden yüklenilen KDV’yi hesaplamaları gerekir. Bu yöntemle hesaplama yaptıkları zaman fazladan KDV ödemeyeceklerdir.

Yıl sonu olduğu için bu dönemde imha yapan şirketler eğer yüklenilen KDV tutarlarını stoğa giriş tarihine göre eski KDV oranları üzerinden değil güncel KDV oranları üzerinden hesaplamışlar ise ürün listelerini doğru oranlar üzerinden yüklenilen KDV tutarlarını hesaplayarak durumu anlatan bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bilgi vererek fazla KDV ödemeden kurtulmuş olurlar.

Sonuç olarak, imha işleminin güncel mevzuatı takip eden profesyonel bir ekip tarafından, kanunlara uygun şekilde yapılması durumunda yukarıda anlattığımız gibi şirketlerin vergi avantajlarından yararlanması söz konusu olabilecektir. Finansman kaynaklarına erişimin giderek zorlaştığı konusu dikkate alındığında, likiditenin etkin kullanımı açısından bu durum büyük önem arz etmektedir.

https://www.medikalnews.com/imha-surecinizde-fazla-kdv-odemeyin/scrap.com.tr  © Tüm Hakları Saklıdır.
0850 346 72 72